UTENOS REGIONO VVG KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIAI

  Vardas ir pavardė Atstovaujama institucija Atstovavimo pagrindas
  Pilietinės visuomenės sektorius
1. Eglė Kirilauskaitė Asociacija Aukštaitijos kūrybinės dirbtuvės

DREVINĖ PUŠIS

Asociacija Aukštaitijos kūrybinės dirbtuvės DREVINĖ PUŠIS 2015-01-19 delegavimo raštas. Galiojimo laikas neterminuotas
2. Indrė Kondrotaitė Radeikių krašto bendrija Radeikių krašto bendrijos valdybos raštas 2015-09-22 protokolas. Galiojimo laikas neterminuotas
3. Falmira Sinicienė Vaikutėnų krašto bendruomenė Vaikutėnų krašto bendruomenės tarybos protokolo 2008-12-26 Nr.3 išrašas. Galiojimo laikas neterminuotas
4. Arvydas Paleckis Tauragnų krašto bendruomenė Tauragnų krašto bendruomenės tarybos posėdžio protokolas 2009-01-23 Nr,1. Galiojimo laikas neterminuotas
5. Vida Juškienė Informacinis centras

„Užpalėnų krivūlė“

Informacinio centro „Užpalėnų krivūlė“ narių posėdžio 2014-11-11  protokolas.  Galiojimo laikas neterminuotas
6. Ieva Korsakaitė Utenos visuomeninių organizacijų sąjunga

„Apskritasis stalas“

Delegacinis raštas 2018-01-28. Galiojimo laikas neterminuotas
7. Irena Juotkienė Kuktiškių moterų klubas

„Kuksa“

Kuktiškių moterų klubo „Kuksa“ 2014-11-07 susirinkimo protokolas Nr.2 ir dalyvių sąrašas. Galiojimo laikas neterminuotas
  Verslo sektorius
8. Mindaugas Kinderis Ūkininkas
9. Judita Musteikytė Ūkininkė
10. Artūras Merkys

(akvakultūros atstovas)

UAB „Giedrupė“ UAB „ Giedrupė“ 2011-07-28 raštas Dėl atstovo delegavimo. Galiojimo laikas neterminuotas
11. Girius Merkys

(akvakultūros atstovas)

UAB „Geri produktai“ UAB „Geri produktai“ 2014-12-24 Nr. LRA-1412-03 raštas Dėl atstovo delegavimo. Galiojimo laikas neterminuotas.
  Vietos valdžios sektorius
12. Kęstutis Udras Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2015-01-29 Nr. TS-5
13. Bronius Šliogeris Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2017-02-23 Nr. TS-41
14. Aistis Kukutis Utenos rajono savivaldybės meras Utenos rajono savivaldybės raštas „ Dėl asmens delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ 2015-09-22 Nr. 3.23)1-2483
15. Virgilijus Gaižauskas Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2015-01-29 Nr. TS-5