UTENOS REGIONO VVG KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIAI

  Vardas ir pavardė Atstovaujama institucija Atstovavimo pagrindas
  Pilietinės visuomenės sektorius
1. Gerda Kvaselienė Pakalnių moterų užimtumo centras Prašymas dėl priėmimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius 2018-07-05
2. Jolita Bučelienė Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ Prašymas dėl priėmimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės narius 2018-07-05
3. Falmira Sinicienė Vaikutėnų krašto bendruomenė Vaikutėnų krašto bendruomenės tarybos protokolo 2008-12-26 Nr.3 išrašas. Galiojimo laikas neterminuotas
4. Arvydas Paleckis Tauragnų krašto bendruomenė Tauragnų krašto bendruomenės tarybos posėdžio protokolas 2009-01-23 Nr,1. Galiojimo laikas neterminuotas
5. Vida Juškienė Informacinis centras

„Užpalėnų krivūlė“

Informacinio centro „Užpalėnų krivūlė“ narių posėdžio 2014-11-11  protokolas.  Galiojimo laikas neterminuotas
6. Dovydas Gudas Utenos visuomeninių organizacijų sąjunga

„Apskritasis stalas“

Delegacinis raštas 2018-01-28. Galiojimo laikas neterminuotas
7. Irena Juotkienė Kuktiškių moterų klubas

„Kuksa“

Kuktiškių moterų klubo „Kuksa“ 2014-11-07 susirinkimo protokolas Nr.2 ir dalyvių sąrašas. Galiojimo laikas neterminuotas
  Verslo sektorius
8. Mindaugas Kinderis Ūkininkas
9. Judita Musteikytė Ūkininkė
10. Artūras Merkys

(akvakultūros atstovas)

UAB „Giedrupė“ UAB „ Giedrupė“ 2011-07-28 raštas Dėl atstovo delegavimo. Galiojimo laikas neterminuotas
11. Edgaras Šičkus

(akvakultūros atstovas)

UAB „Geri produktai“ UAB „Geri produktai“ 2014-12-24 Nr. LRA-1412-03 raštas Dėl atstovo delegavimo. Galiojimo laikas neterminuotas.
  Vietos valdžios sektorius
12. Kęstutis Udras Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2015-01-29 Nr. TS-5
13. Bronius Šliogeris Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2017-02-23 Nr. TS-41
14. Aistis Kukutis Utenos rajono savivaldybės meras Utenos rajono savivaldybės raštas „ Dėl asmens delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ 2015-09-22 Nr. 3.23)1-2483
15. Virgilijus Gaižauskas Utenos rajono savivaldybės taryba Utenos rajono Tarybos sprendimas „ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „ Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo“ 2015-01-29 Nr. TS-5