estai

Estijos vietos veiklos grupė Western Harju Partnership pareiškė norą tapti projekto partneriu. Kilus pasaulinei pandemijai projekto rengimo darbai nenutrūko. Buvo bendraujama interneto ir  kitų informacinių technologijų pagalba ir parengtas  šis tarptautinio bendradarbiavimo projektas.

 

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

              Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Utenos regiono vietos veiklos grupės 2020 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. K-4 „Dėl nuotolinio darbo Utenos regiono vietos veiklos grupėje tvarkos aprašo patvirtinimo”, Utenos regiono VVG administracija savo darbą iki birželio 1 d. (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

            Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

                Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis,  prašome palikti mūsų pašto dėžutėje esančioje prie pastato, apie tai informuojant telefonu.

          Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, LR Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

                   Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

                  Primename, kad su mumis susisiekti galite el.p. utenosvvg@gmail.com  ir kitais darbuotojų kontaktais nurodytais Utenos regiono vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.utenosvvg.lt , skiltyje „Kontaktai“- „Administracija“.

 

 

 

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

              Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Utenos regiono vietos veiklos grupės 2020 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. K-1 „Dėl nuotolinio darbo Utenos regiono vietos veiklos grupėje tvarkos aprašo patvirtinimo”, Utenos regiono VVG administracija savo darbą iki kovo 31 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

            Visi pareiškėjai, projekto vykdytojai ir kiti interesantai bus konsultuojami ir darbas su jais tęsiamas telefonu bei kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Dėl visų iškylančių klausimų skambinkite ir rašykite individualiai.

                Tuos dokumentus, kurių negalite atsiųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis,  prašome palikti mūsų pašto dėžutėje esančioje prie pastato, apie tai informuojant telefonu.

          Iškilus klausimams dėl įgyvendinamų projektų veiklų stabdymo, rekomenduojame vadovautis bendrais Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, LR Vyriausybės sprendimais ir rekomendacijomis.

                   Tikimės visų tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo!

                  Primename, kad su mumis susisiekti galite el.p. utenosvvg@gmail.com  ir kitais darbuotojų kontaktais nurodytais Utenos regiono vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.utenosvvg.lt , skiltyje „Kontaktai“- „Administracija“.

 

 

Tarptautinė konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“

Norint planuoti ateitį, reikia žinoti kryptį

Lietuvos ir visų kitų  Europos sąjungos  valstybių narių vietos veiklos grupės dirba įgyvendindamos LEADER metodą. Utenos regiono vietos veiklos grupė šiuo metodu įgyvendina jau trečiąją strategiją. O kadangi 2014-2020 metų  ES finansinis laikotarpis neužilgo baigsis, todėl tiek pačiai vietos veiklos grupei tiek ir kitiems dalyvaujantiems kaimo plėtros procesuose yra svarbu žinoti kokia yra planuojama ateitis  po 2020 metų. Labai svarbu jau šiandien ne tik kalbėti bet ir  planuoti savo resursus periodui po 2020 metų.

2018 m. birželio 4-7 dienomis  į  Bulgariją (Albenos miestą), kuri šiuo metu pirmininkauja  ES , susirinko 22  valstybių atstovai aptarti šio metodo naudos, reikšmės ir ateities perspektyvų. Ši konferencija Albenoje  buvo  5-oji tarptautinė LEADER / BVIP metodo įgyvendinimo  aktualijoms ir perspektyvoms  skirta  konferencija.

Skaityti toliau…