Tarptautinė konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“

Norint planuoti ateitį, reikia žinoti kryptį

Lietuvos ir visų kitų  Europos sąjungos  valstybių narių vietos veiklos grupės dirba įgyvendindamos LEADER metodą. Utenos regiono vietos veiklos grupė šiuo metodu įgyvendina jau trečiąją strategiją. O kadangi 2014-2020 metų  ES finansinis laikotarpis neužilgo baigsis, todėl tiek pačiai vietos veiklos grupei tiek ir kitiems dalyvaujantiems kaimo plėtros procesuose yra svarbu žinoti kokia yra planuojama ateitis  po 2020 metų. Labai svarbu jau šiandien ne tik kalbėti bet ir  planuoti savo resursus periodui po 2020 metų.

2018 m. birželio 4-7 dienomis  į  Bulgariją (Albenos miestą), kuri šiuo metu pirmininkauja  ES , susirinko 22  valstybių atstovai aptarti šio metodo naudos, reikšmės ir ateities perspektyvų. Ši konferencija Albenoje  buvo  5-oji tarptautinė LEADER / BVIP metodo įgyvendinimo  aktualijoms ir perspektyvoms  skirta  konferencija.

Skaityti toliau…