Bendradarbiavimo vizitas į Lenkiją

2018 m. spalio 8-11 dienomis Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai Jolita Umbrasienė, Edita Rukšytė ir Modestas Gadliauskas dalyvavo bendradarbiavimo vizite Lenkijoje. Šis vizitas yra dalis tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Leader verslumo ir partnerystės plėtrai“ veiklų. Vizito organizatorius Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiamės“, VVG „Gniazdo“ (Lenkija), VVG „Kraina Rawki“ (Lenkija).

Skaityti toliau…

Seminarų ciklas „ES investicijos verslui regionuose“ Utenoje

Lietuvos verslo paramos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija tęsia regioninių seminarų ciklą „ES investicijos verslui regionuose”, kurio penktasis renginys vyks Utenoje, rugsėjo 21 d., viešbutyje„Angelas“, Aukštaičių g. 2. 

Seminare aktualias ES investicijų verslui temas pristatys ir informaciją suteiks Ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros, UAB „Investicijų ir verslo garantijos”, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos inovacijų centro atstovai.
Šiuo seminarų ciklu siekiama paskatinti šalies regionuose veikiantį verslą naudotis įvairiais Ūkio ministerijos ES investicijų instrumentais verslui, aptarti iššūkius, išmoktas pamokas ir pristatyti sėkmingus ES investicijų verslui projektų pavyzdžius.
Kviečiame susipažinti su seminaro Utenoje programa – ČIA.
Kviečiame registruotis į rugsėjo 21 d. renginį Utenoje, viešbutyje„Angelas“, Aukštaičių g. 2. 
Registracijos formą rasite – ČIA
Taip pat Utenos regiono vietos veiklos grupė informuoja, kad greitu metu bus skelbiamas kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“, sekite informaciją http://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/ bei Utenos regiono vietos veiklos grupės Facebook paskyroje – https://www.facebook.com/urvvg/

Ukrainiečių delegacijos vizitas

Rugsėjo 2–9 dienomis Utenoje lankėsi 20 žmonių delegacija iš Ukrainos, Poltavos srities. Delegacijos daugumą sudarė stambūs šios srities ūkininkai lydimi Poltavos srities žemės ūkio pramonės departamento vadovo Sergejaus Frolovo, Žemės ūkio konsultacinės tarnybos direktorės Svitlanos Andriyenko ir direktorės pavaduotojos Tatyanos Gruzin.

Skaityti toliau…

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas – lenkų delegacijos vizitas

Rugsėjo 3-6 dienomis Molėtų VVG ir Utenos regiono VVG teritorijose viešėjo itin gausi  56 lenkų verslininkų delegacija, lydima dviejų VVG : „Gniazdo“ ir „Kraina Rawki“ pirmininkų M.Skiba ir M. Cheba bei šių organizacijų  biurų darbuotojų. Vizitas skirtas susipažinti su smulkaus verslo situacija Molėtų  ir Utenos rajonuose ir ieškoti galimybių bendradarbiauti.

Skaityti toliau…

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 06 d., 17 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu: Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl III kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo;
  3. Dėl IV kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

URVVG informacija

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2018 m. liepos 11 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu: Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  3. Dėl I kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

URVVG informacija