Pritarta projektui „Laukiniai stebuklai“

2019 m. Sausio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER bendradarbiavimo projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame dalyvauti buvo kviečiami ir pareiškėjai.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė yra parengusi ir pateikusi tarptautinio bendradarbiavimo projektą Laukiniai stebuklai (#wildwonders), kurį įgyvendins kartu su partneriais iš Suomijos, Škotijos, Latvijos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės.

Skaityti toliau…

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2019 m. sausio 14 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Adresas Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  • Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
  • URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimas pagal naują redakciją.
  • Vietos projektų, pateiktų V kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atranka.

URVVG informacija

Šveicarijos Lietuvių bendruomenės fotografijų parodos „LIETUVIŲ ŠVEICARIJA“ atidarymas

2019 m. sausio 4 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymas. Į parodos atidarymą atvyko Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jūratė Caspersen, Rimas Sukarevičius – fotografas uteniškis, šiuo metu gyvenantis Šveicarijoje, kurio darbai taip pat puošia šią parodą ir didelis būrys fotografija besidominčių uteniškių.

Skaityti toliau…

Mažeikių ir Utenos rajonų keramikai dalyvavo keramikos meistriškumo kursuose Latvijos respublikoje

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama tarptautinį bendradarbiavimo projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ 2018 m. gruodžio 5-6 dienomis kartu su partneriais organizavo keramikos meistriškumo kursus Latvijos Respublikoje.

Keramikos meistriškumo kursuose dalyvavo atstovai iš Latvijos Respublikos (Saldus, Liepojos,  Ropaži, Satekos rajonų), Gruzijos Respublikos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos.

Lietuvos delegaciją sudarė: Mažeikių rajono keramikos meistrai, amatininkai Vitalijus Baltutis, Giedrė Liaugaudė, Agneta Benaitytė-Jarošaitienė, keramikė Saulė Paulauskaitė ir Utenos rajono keramikės Vanda Valiušienė, Alė Šulcienė, Aleksandra Stasytienė.

Skaityti toliau…

Didžiojo sielių kelio idėja buvo pristatyta konferencijoje Vilniuje

Dvisektorė- dvifondė VPS

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina dvisektorę, o gal geriau būtų sakyti dvifondę vietos plėtros strategiją, nes jos biudžetą sudaro Kaimo plėtros fondo ir Žuvininkystės plėtros fondo lėšos. Utenos rajone turime pakankamai vandens telkinių ir yra kitos sąlygos plėtoti žuvininkystei ir  akvakultūrai.

Skaityti toliau…

Tarptautinis seminaras „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Prancūzijoje

2018 m. lapkričio 20-22 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“, kuris vyko Sent Žan de Liuz mieste, Prancūzijoje. Tarptautinį seminarą organizavo FARNET paramos skyrius, kuris yra Briuselyje.

Skaityti toliau…