Vietos amatai ir natūralūs produktai

Asociacija „Menų kamara“ įgyvendindama vietos projekto „Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos amatai ir natūralūs produktai““ veiklas, 2019 m. gegužės 9 ir 15 dienomis organizavo informacinius seminarus skirtus Utenos rajono seniūnijų atstovams supažindinti su geriausia Panevėžio ir Joniškio rajonų patirtimi amatų ir natūralių vietos produktų gamybos plėtros srityje.

Skaityti toliau…

Laukiniai stebuklai

Joniškio VVG kartu su Utenos RVVG, įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Laukiniai stebuklai“, surengė jau keturias paskaitas apie pavasarį ir vasarą valgomus laukinius augalus. Į Joniškio rajone esančius Rudiškių kaimą du kartus ir į Juodeikių vieną kartą vyko Utenos rajono bendruomenių aktyvūs atstovai, o į Utenos rajoną, Kuktiškes jau buvo apsilankę ir joniškiečiai. Paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė Kristina Šilinskienė Naktižiedė.

Skaityti toliau…

Tarptautinis seminaras „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“

2019 m. balandžio 2-5 dienomis URVVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Pažangios pakrantės zonos: ŽVVG bendruomenių išteklių ir naujovių diegimas“, kuris vyko Bantrio miestelyje, Airijoje. Tarptautinio seminaro organizatorius FARNET.

Skaityti toliau…

Viešųjų paslaugų perdavimo gidas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014-2020 m. nacionalinės pažangos programoje yra numatyta, kad iki 2020 m. ne mažiau kaip 15 % savivaldybių viešųjų paslaugų turi būti perduota bendruomenėms, nevyriausybiniam ir privačiam sektoriui. Visa tai atveria naujas galimybes verslo iniciatyvoms kurti alternatyvius, tvarius sprendimus socialiniams iššūkiams spręsti.

Dalinamės VšĮ „Versli Lietuva“  viešųjų paslaugų perdavimo gidu, kuriuo kviečiame aktyviai naudotis.

Gidą rasite paspaudę šią nuorodą: Viešųjų paslaugų perdavimo gidas

Vietos projektų kontrolės laikotarpis – trumpesnis

Šių metų vasario 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (Taisyklės), buvo sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis.
Nuo šiol, pagal naujas Taisyklių nuostatas, vietos projektų priežiūros laikotarpis bus nebe 5, o 3 metai. 3 metų projektų kontrolės laikotarpis taikomas ir tiems projektams, kuriems parama jau patvirtinta ir kurie yra įgyvendinami. Taigi vietos projekto metines įgyvendinimo ataskaitas reikės teikti tik už 3 kontrolės laikotarpio metus.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog pasikeitus Taisyklių bei Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatoms, įgyvendinus bei užbaigus kontrolės laikotarpį vietos projektams nebus tikrinama, ar pasiekta vidinės grąžos norma (VGN).
Naudinga informacija:
Informacijos šaltinis: https://www.nma.lt

Verslo misija Poltavoje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų oficiali informacija:

Kovo 14 dieną Poltavoje (Ukraina) vyko verslo forumas „Ukraina-Lietuva: EU patirtis“, kuriame dalyvavo didelė Lietuvos įmonių ir mokymo įstaigų atstovų delegacija.  Lietuvos – Ukrainos verslo Tarybos (Lietuvos pramonininkų konfederacija) ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotoje misijoje – Vilniaus universiteto, Vilniaus kolegijos, Utenos regiono vietos veiklos grupės atstovai, privačių kompanijų savininkai ir vadovai.

Skaityti toliau…

PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val. Daugiau informacijos ČIA.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6:

„Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros  kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) antrajai veiklos sričiai: „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2- SAVA -5.2.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 12 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val. Daugiau informacijos ČIA.

Vietos veiklos grupių susitikimas

2019 m. vasario 26 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo vietos veiklos grupių susitikime, kurį suorganizavo Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Į susitikimą atvyko Anykščių rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė, administratorė Janina Leišienė, finansininkė Eglė Skardytė, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė bei susitikimo šeimininkai ir organizatoriai Ignalinos rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis.

Susitikimo metu dalyviai pasidalino informacija apie įvykusius bei vykstančius vietos plėtros strategijos projektų kvietimus, apie gautas paraiškas, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo problemas.

Besibaigiant susitikimui visi pritarė bendrai idėjai, kad tokius susitikimus reiktų daryti kas tris mėnesius, tad sekantis susitikimas planuojamas gegužės mėnesį Zarasuose.

URVVG informacija, Ligitos Smagurauskienės nuotrauka