KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2018 m. liepos 11 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu: Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
  3. Dėl I kvietimo pagal VPS priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektų atrankos ir finansavimo iš paramos VPS įgyvendinti lėšų skyrimo.

URVVG informacija

Tarptautinė konferencija LINC 2018

2018 m. birželio 12-14 d. Suomijoje vyko tarptautinė konferencija LINC 2018, kurioje Utenos regiono vietos veiklos grupę atstovavo VPS administratorė Edita Rukšytė ir VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas. Skaityti toliau…

Tarptautinė konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 metų“

Norint planuoti ateitį, reikia žinoti kryptį

Lietuvos ir visų kitų  Europos sąjungos  valstybių narių vietos veiklos grupės dirba įgyvendindamos LEADER metodą. Utenos regiono vietos veiklos grupė šiuo metodu įgyvendina jau trečiąją strategiją. O kadangi 2014-2020 metų  ES finansinis laikotarpis neužilgo baigsis, todėl tiek pačiai vietos veiklos grupei tiek ir kitiems dalyvaujantiems kaimo plėtros procesuose yra svarbu žinoti kokia yra planuojama ateitis  po 2020 metų. Labai svarbu jau šiandien ne tik kalbėti bet ir  planuoti savo resursus periodui po 2020 metų.

2018 m. birželio 4-7 dienomis  į  Bulgariją (Albenos miestą), kuri šiuo metu pirmininkauja  ES , susirinko 22  valstybių atstovai aptarti šio metodo naudos, reikšmės ir ateities perspektyvų. Ši konferencija Albenoje  buvo  5-oji tarptautinė LEADER / BVIP metodo įgyvendinimo  aktualijoms ir perspektyvoms  skirta  konferencija.

Skaityti toliau…

Kraštiečių susitikimas Užpaliuose

Prieš maždaug porą dešimtmečių Lietuvoje prasidėjęs ir pastarąjį dešimtmetį suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas neaplenkė ir Užpalių. Galima manyti, kad  tai svariai prisidėjo prie šiais metais miesteliui tekusio garbingo titulo – bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ tapo pagrindine projekto „Užpaliai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ renginių iniciatore, organizatore ir vykdytoja. Taigi kultūrinis gyvenimas Užpaliuose reikšmingai priklauso ne tik nuo to, ką pasiūlo kultūros, švietimo įstaigos, bet ir nuo pačių gyventojų iniciatyvumo, norų ir poreikių. Apskritai Užpalių kraštas pasižymi bendruomenių gausa: be „Užpalėnų krivūlės“, yra susibūrusi Kaimynų bendruomenė, Vilutiškių bendrija, Kaniūkų krašto bendrija, Užpalėnų bendrija, Užpalių „Lions“ klubas.

Skaityti toliau…

Kviečia XIV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis

2018 m. birželio 16 d. visus maloniai kviečiame dalyvauti XIV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydyje. Su savimi pasiimkite gerą nuotaiką, šaunią kompaniją ir žinoma skarelę, kurią dėvėjo Jūsų mama, močiutė ar senelė. Jei nerasite, nenusiminkite, ištrauksime iš savo skrynios ir visi kartu sieksime rekordo!!!

Pačkėnų krašto bendruomenės informacija

Kviečia XIV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis

Kviečia XIV Rytų Aukštaitijos regiono bendruomenių sąskrydis