Didžiojo sielių kelio idėja buvo pristatyta konferencijoje Vilniuje

Dvisektorė- dvifondė VPS

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina dvisektorę, o gal geriau būtų sakyti dvifondę vietos plėtros strategiją, nes jos biudžetą sudaro Kaimo plėtros fondo ir Žuvininkystės plėtros fondo lėšos. Utenos rajone turime pakankamai vandens telkinių ir yra kitos sąlygos plėtoti žuvininkystei ir  akvakultūrai.

Skaityti toliau…

Tarptautinis seminaras „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“ Prancūzijoje

2018 m. lapkričio 20-22 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė dalyvavo tarptautiniame seminare „Žiedo uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros vietovėse“, kuris vyko Sent Žan de Liuz mieste, Prancūzijoje. Tarptautinį seminarą organizavo FARNET paramos skyrius, kuris yra Briuselyje.

Skaityti toliau…

Verslo forumas Moldovos Respublikoje – „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“

2018 m. lapkričio 13-14 d. Moldovoje vyko verslo forumas „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“, kuriame dalyvavo ir Utenos rajono atstovai, tai – Virgilijus Gaižauskas (Sudeikių sen.), Giedrius Indrašius (Užpalių sen.) ir Kazimieras Graužinis (Saldutiškio sen.). Į verslo forumą taip pat vyko ir atstovai iš Mažeikių rajono.

Šis forumas yra tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ dalis. Projekto tikslas – palankios aplinkos kūrimas turizmo verslui partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos verslo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais. Projekte dalyvauja Gruzija, Moldova, Latvija ir Lietuva.

Skaityti toliau…

Utenos regiono VVG aplankė delegacija iš Velso

2018 m. spalio 22-24 dienomis Utenos regiono vietos veiklos grupę aplankė pelno nesiekiančios socialinės organizacijos „Menter Mon“ (Velsas, JK)  atstovai, kurių tikslas buvo susipažinti su Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektais ir aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes.

Skaityti toliau…

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6).

Daugiau informacijos:

http://www.utenosvvg.lt/wp-content/uploads/2018/10/Paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-Nr.-5.pdf

http://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/dokumentu-formos