PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 7

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val. Daugiau informacijos ČIA.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6:

„Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros  kūrimą bei kultūros  paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) antrajai veiklos sričiai: „Parama investicijoms į kaimo   kultūros  paveldo objektų atnaujinimą,  kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2- SAVA -5.2.)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2019 m. kovo 12 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 15 d. 17.00 val. Daugiau informacijos ČIA.

Vietos veiklos grupių susitikimas

2019 m. vasario 26 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo vietos veiklos grupių susitikime, kurį suorganizavo Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Į susitikimą atvyko Anykščių rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė, administratorė Janina Leišienė, finansininkė Eglė Skardytė, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administratorė Jūratė Buičenkienė ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė bei susitikimo šeimininkai ir organizatoriai Ignalinos rajono vietos veiklos grupės administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė ir viešųjų ryšių specialistė Jelena Jusis.

Susitikimo metu dalyviai pasidalino informacija apie įvykusius bei vykstančius vietos plėtros strategijos projektų kvietimus, apie gautas paraiškas, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo problemas.

Besibaigiant susitikimui visi pritarė bendrai idėjai, kad tokius susitikimus reiktų daryti kas tris mėnesius, tad sekantis susitikimas planuojamas gegužės mėnesį Zarasuose.

URVVG informacija, Ligitos Smagurauskienės nuotrauka

URVVG visuotinis narių suvažiavimas

2019 m. vasario 21 d. vyko Utenos regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių suvažiavimas. Suvažiavime iš 42 narių dalyvavo 25. Suvažiavimą pradėjo vietos veiklos grupės administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, kuri visiems nariams pristatė Utenos regiono vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą už 2018 metus. Buhalterė Rita Kraujalienė ir revizorius Audrius Remeikis pristatė finansinę bei revizoriaus ataskaitas už 2018 metus.

Suvažiavimo metu pasikeitė ir Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis, naujais valdybos nariais buvo išrinkti Gerda Kvaselienė, Jolita Bučelienė, Edgaras Šičkus ir Dovydas Gudas.

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotraukos

Parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas

Mes – Jūsų visuomenės nariai

2019 m. vasario 5 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyko menininko Jono Grundos parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas.

Skaityti toliau…

Susitikimas-diskusija

2019 m. vasario 1 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai Jolita Umbrasienė, Edita Rukšytė ir Modestas Gadliauskas dalyvavo susitikime-diskusijoje apie Vyžuonėlių dvaro perspektyvas. Skaityti toliau…

Menininko Jono Grundos parodos Utenoje „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas

2019 m. vasario 5 d., 16 val. Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“ vyks menininko Jono Grundos kūrybos darbų parodos „Mes – Jūsų visuomenės nariai“ atidarymas.

Skaityti toliau…

Pritarta projektui „Laukiniai stebuklai“

2019 m. Sausio 22 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER bendradarbiavimo projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame dalyvauti buvo kviečiami ir pareiškėjai.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė yra parengusi ir pateikusi tarptautinio bendradarbiavimo projektą Laukiniai stebuklai (#wildwonders), kurį įgyvendins kartu su partneriais iš Suomijos, Škotijos, Latvijos ir Utenos regiono vietos veiklos grupės.

Skaityti toliau…

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Informuojame, kad 2019 m. sausio 14 d., 14 val. vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Adresas Taikos g. 6, Utena.

DARBOTVARKĖ:

  • Utenos regiono vietos veiklos grupės (toliau – URVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
  • URVVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimas pagal naują redakciją.
  • Vietos projektų, pateiktų V kvietimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, atranka.

URVVG informacija