KVIETIMAS BENDRUOMENIEČIAMS – Į LIETUVOS KAIMO PARLAMENTO III SESIJĄ

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga 2017 m. 22-23 d. Ukmergės rajone, Taujėnų dvare organizuoja Lietuvos kaimo parlamento III sesiją.

Lietuvos kaimo parlamentas tikslas – sutelkti Lietuvos kaimo balsą ir apsispręsti, kur link Lietuvos kaimas turi eiti, koks jis turi būti. Tai platforma, kurioje keičiamasi idėjomis, patirtimi ir praktiškais patarimais, kaip išsaugoti Lietuvos kaimą su jam būdinga socialine ir kultūrine dvasia. Tai yra visų mūsų bendras sprendimas ir bendras darbas!

Skaityti toliau…

SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FESTIVALIS BIZzZ

Š. m. rugpjūčio 19 d. (šeštadienį) įvyks Socialinių inovacijų festivalis BiZzZ. Pagrindinė festivalio tema – kultūrų įvairovė ir integracija.

Pasaulis, kuriame gyvename tampa vis dinamiškesnis, tad šįmet BiZzZ tave kviečia į skirtumus pažvelgti kaip į galimybes dar negirdėtoms idėjoms gimti.

Tradiciškai rugpjūčio 18-20 dienomis Inovatorių slėnyje, Antalieptėje, susitiks per 150 inovatorių, kurie įkvėps pristatydami ir dalindamiesi gerosiomis praktikomis iš technologijų, verslo, kultūros ir kitų sričių. Sieksime atsakyti į klausimą – ką bendra turi kultūrų bei žmonių įvairovė, integracija ir inovacijos.

Pranešimai, diskusijos, gamta, istorinė aplinka ir, žinoma, naktinis žygis, padės sukurti pačią tinkamiausią aplinką naujoms idėjoms ir pažintims kurtis ir skleistis. Renginio programa ČIA.

Skaityti toliau…

XIII RYTŲ AUKŠTAITIJOS BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDYJE “GERUMO PAUKŠTĖ” IR GARBĖ KITAIS METAIS ORGANIZUOTI XIV RYTŲ AUKŠTAITIJOS BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDĮ TEKO PAČKĖNŲ KAIMO BENDRUOMENEI

Š. m. liepos 29 d. Ignalinos rajono Mielagėnų miestelyje vyko XIII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis. Šauniausia bendruomene buvo pripažinta Pačkėnų kaimo bendruomenė.

Daugiau apie įvykusį sąskrydį galima pasiskaityti ir peržiūrėti nuotraukas nuorodose:

http://www.utena.lt/index.php/3886-xiii-ryt-aukstaitijos-bendruomeni-saskrydyje-sauniausia-pripazinta-packen-bendruomene

http://ignalina.lt/go.php/lit/Bendruomeniu-saskrydis-Mielagenuose/12751

Danos Žigienės nuotr.

KAIP PIRKIMUS TURI VYKDYTI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS IR BENDRUOMENĖS

Vienas iš aktualių klausimų, kylančių vietos veiklos grupėms ir bendruomenėms – ar jos, įsigydamos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos lėšomis finansuojamas prekes, paslaugas ar darbus, gali vykdyti pirkimus vadovaudamosi žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis pirkimo taisyklėmis.

Siekdamos KPP paramos, pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles vietos veiklos grupės ir bendruomenės pirkimus gali vykdyti tuomet, jei jos nėra perkančiosios organizacijos.

Skaityti toliau…

2017 m. liepos 25 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose vyko Utenos apskrities VVG susitikimas. Į jį atvyko dalyviai iš Anykščių rajono VVG, Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, Zarasų ir Visagino regiono VVG, Ignalinos rajono VVG.

Susirinkusios Utenos apskrities vietos veiklos grupės dalijosi VPS įgyvendinimo aktualijomis, tarėsi dėl galimybių susigražinti lėšas, kurios buvo sumažintos VPS vertinimo metu, taip pat visos VVG pasidalijo poreikiais ir planais dėl regioninių ir tarptautinių projektų.

 

2017 m. liepos 29 d. (šeštadienį) Ignalinos rajono Mielagėnų miestelyje vyks XIII Rytų Aukštaitijos Bendruomenių Sąskrydis

 

Skaityti toliau…

SUSITIKIMAS SU KOLEGIMIS IŠ KITŲ VVG

Birželio 9 d. įvyko susitikimas su Joniškio rajono partnerystės VVG, Dzūkijos VVG ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG. Susitikime dalyvavo Utenos regiono VVG VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Rimgailė Garunkšnienė. Susitikimo tikslas – aptarti Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijas.