KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemones:

Nr. 1 „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Plačiau skaityti ČIA

Nr. 2 „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Plačiau skaityti ČIA

Nr. 3 „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA -10). Plačiau skaityti ČIA

Dokumentų formas rasite ČIA.

URVVG informacija

 

Platesnė informacija žiniasklaidai apie susitikimą su LRS pirmininku V. Pranckiečiu

2018 m. sausio 18 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas susitiko su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Susitikimo metu buvo aptarti LEADER programos įgyvendinimo trukdžiai, galimybės ir perspektyvos.

LEADER – tai  ES bendrijos iniciatyva, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese.

Ši ES politikos priemonė  turėtų padėti  Lietuvoje( kaip ir kitose ES šalyse) stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatinti vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Tačiau 2014-2020 metų laikotarpyje Lietuvoje veikiančios vietos veiklos grupės, kurios įgyvendina  vietos plėtros strategijas  susiduria su trukdžiais.

Paramos sutartys dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pasirašytos dar 2016 m., tačiau strategijų įgyvendinimo procesas  Lietuvoje stringa.

Susitikimo su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu  metu buvo aptarti pagrindiniai LEADER programos trukdžiai, galimybės ir perspektyvos. Seimo pirmininkas gilinosi į kiekvieną klausimą, o Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė detaliai su įtikinamais pavyzdžiais pristatė kiekvieną klausimą,  todėl trims paskutiniams  aptarti nebeliko laiko. Utenos regiono vietos veiklos pirmininkė Jolita Umbrasienė yra Lietuvos vietos veiklos grupes vienijančios  asociacijos valdybos narė atstovaujanti  Utenos apskrities vietos veiklos grupes, todėl visi aptarti ir likę susitikimo metu nepaliesti  klausimai buvo papildyti Utenos apskrityje veikiančių vietos veiklos grupių pastebėjimais bei pasiūlymais ir 2018-01-23 buvo išsiųsti Seimo pirmininkui raštu.

Skaityti toliau…

2018 m. sausio 22 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė dalyvavo Utenos radijo laidoje „Utenos pulsas“. Laidoje pirmininkė dalinosi įspūdžiais iš susitikimo su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu bei pasakojo apie LEADER programos įgyvendinimo trukdžius, galimybes ir perspektyvas.

 

URVVG informacija, Modesto Gadliausko nuotrauka

Kvietimas į spaudos konferenciją

2018 m. sausio 18 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų  ryšių specialistas Modestas Gadliauskas susitiko su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimo metu buvo aptarti LEADER programos įgyvendinimo trukdžiai, galimybės ir perspektyvos.

2018 m. sausio 19 d. kviečiame į spaudos konferenciją, kurioje bus galimybė aptarti kaimo plėtros problemas, konferencija vyks vietos veiklos grupės patalpose (Taikos g. 6, Utena), pradžia – 14 val.

 

Maloniai lauksime,

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Susitikimas su LRS pirmininku

2018 m. sausio 18 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Susitikimas vyko Zarasų m. seniūnijoje (Savanorių g. 2, Zarasai). VVG pirmininkė su Seimo pirmininku aptarė LEADER programos įgyvendinimo trukdžius, galimybes ir perspektyvas. Aptartus klausimus rasite ČIA.

 

 

 

 

Skaityti toliau…

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Skaityti toliau…