Utenos RVVG administracijos darbuotojai dalyvavo susitikime NMA Vilniuje

2018 m. vasario 22 dieną Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai dalyvavo susitikime, kuris vyko Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Susitikimo metu buvo aptarta probleminiai klausimai, taip pat agentūra pasidalijo patirtimi su VVG atstovais apie verslo planų vertinimą.

Utenos regiono vietos veiklos grupės informacija

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ Nr. 42VS-KP-15-1-06652 priemones:

Nr. 1 „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6). Plačiau skaityti ČIA

Nr. 2 „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Plačiau skaityti ČIA

Nr. 3 „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA -10). Plačiau skaityti ČIA

Dokumentų formas rasite ČIA.

URVVG informacija

 

Platesnė informacija žiniasklaidai apie susitikimą su LRS pirmininku V. Pranckiečiu

2018 m. sausio 18 d. Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas susitiko su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu.

Susitikimo metu buvo aptarti LEADER programos įgyvendinimo trukdžiai, galimybės ir perspektyvos.

LEADER – tai  ES bendrijos iniciatyva, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese.

Ši ES politikos priemonė  turėtų padėti  Lietuvoje( kaip ir kitose ES šalyse) stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatinti vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Tačiau 2014-2020 metų laikotarpyje Lietuvoje veikiančios vietos veiklos grupės, kurios įgyvendina  vietos plėtros strategijas  susiduria su trukdžiais.

Paramos sutartys dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pasirašytos dar 2016 m., tačiau strategijų įgyvendinimo procesas  Lietuvoje stringa.

Susitikimo su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu  metu buvo aptarti pagrindiniai LEADER programos trukdžiai, galimybės ir perspektyvos. Seimo pirmininkas gilinosi į kiekvieną klausimą, o Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė detaliai su įtikinamais pavyzdžiais pristatė kiekvieną klausimą,  todėl trims paskutiniams  aptarti nebeliko laiko. Utenos regiono vietos veiklos pirmininkė Jolita Umbrasienė yra Lietuvos vietos veiklos grupes vienijančios  asociacijos valdybos narė atstovaujanti  Utenos apskrities vietos veiklos grupes, todėl visi aptarti ir likę susitikimo metu nepaliesti  klausimai buvo papildyti Utenos apskrityje veikiančių vietos veiklos grupių pastebėjimais bei pasiūlymais ir 2018-01-23 buvo išsiųsti Seimo pirmininkui raštu.

Skaityti toliau…