Nors ir dirbame nuotoliniu būdu, bet esame aktyvūs įvairių susirinkimų, konferencijų, mokymų dalyviai!

Linkime visiems išlikti aktyviems ir sveikiems!

URVVG komanda

 

Sveikiname visus draugus, partnerius, kolegas su gražiausiomis metų šventėmis! Būkime sveiki ir laimingi!

Utenos RVVG komanda

Sending best wishes to all our friends, partners, colleagues all over the world! Stay healthy and happy!

Best wishes from Utena region LAG

!!! SVARBI INFORMACIJA !!!

Socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas Utenos, Molėtų ir Zarasų rajonams

Tęsiant projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiais buvo surengti trys mokomieji renginiai akcentuojant socialinių inovacijų diegimo galimybes per socialinio verslo kūrimą Utenos rajonui. Rugsėjo 30 d. mokymai vyko Utenos rajonui Utenoje, Spalio 21 d. molėtiškiai susirinko Toliejų bendruomenės centre, Spalio 28 d. zarasiškiai mokymus turėjo Vajasiškio bendruomenės namuose.

Skaityti toliau…

Kviečiame zarasiškius į mokymus!

Būtina registruotis adresu utenosvvg@gmail.com, dalyvių skaičius ribotas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos

Spalio 16 d. Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“, kuri vyko Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje ir buvo skirta Utenos regionui.

Skaityti toliau…

KVIEČIAME MOLĖTIŠKIUS Į RENGINĮ

!!! PAPRASTAS KAIMO VIETOVIŲ KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 13 !!!

Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Utenos  rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonę „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja 2020 m. spalio 14 d. 16.00 val. iki 2020 m. lapkričio 17 d. 16.00 val.

Visą su kvietimu susijusią informaciją rasite ČIA.

Daugailiškiai lankėsi Užpalių krašte

Po karantino ir ilgos pertraukos 2020 m. rugsėjo 28 dieną buvo tęsiamos projekto veiklos „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“, kurio tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.

Skaityti toliau…

Tarptautinis forumas

„MAŽAS ŽUVŲ ŪKIS – KAIMO TURIZMO PLĖTROS VEIKSNYS“

2020 m. rugpjūčio 12-13 d. Utenos rajone lankėsi dvi delegacijos: viena iš keturių Latvijos vietos veiklos grupių, kita iš Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės (Mažeikių raj.). Šiomis dienomis Utenos rajone vyko tarptautinis forumas „Mažas žuvų ūkis – kaimo turizmo plėtros veiksnys“, kuris yra vienas iš tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ renginių.

Skaityti toliau…