Prašome skirti 1,2 proc. jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupė užpildant FR0512 formą.

Asociacijos įmonės kodas 302299547.
Kurkime klestintį Utenos kraštą kartu!
Dėkojame už Jūsų neabejingumą!

DĖMESIO! Utenos regiono vietos veiklos grupė primena, kad iki 2021 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2020 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Utenos regiono veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

* Užbaigtų vietos projektų metinių ataskaitų už 2020 m. pateikėjų sąrašas

* Vietos projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos forma

* Ataskaitos teikimo atmintinė 2021 m.

NMA kviečia kaimo bendruomenes pasinaudoti parama

Informuojame, kad nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.
Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veiklos sritimis:
 1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;
 2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
 3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Daugiau skaityti ČIA

Nors ir dirbame nuotoliniu būdu, bet esame aktyvūs įvairių susirinkimų, konferencijų, mokymų dalyviai!

Linkime visiems išlikti aktyviems ir sveikiems!

URVVG komanda

 

Sveikiname visus draugus, partnerius, kolegas su gražiausiomis metų šventėmis! Būkime sveiki ir laimingi!

Utenos RVVG komanda

Sending best wishes to all our friends, partners, colleagues all over the world! Stay healthy and happy!

Best wishes from Utena region LAG

!!! SVARBI INFORMACIJA !!!

Socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklas Utenos, Molėtų ir Zarasų rajonams

Tęsiant projekto „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiais buvo surengti trys mokomieji renginiai akcentuojant socialinių inovacijų diegimo galimybes per socialinio verslo kūrimą Utenos regionui. Rugsėjo 30 d. mokymai vyko Utenos rajonui Utenoje, Spalio 21 d. molėtiškiai susirinko Toliejų bendruomenės centre, Spalio 28 d. zarasiškiai mokymus turėjo Vajasiškio bendruomenės namuose.

Skaityti toliau…

Kviečiame zarasiškius į mokymus!

Būtina registruotis adresu utenosvvg@gmail.com, dalyvių skaičius ribotas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos

Spalio 16 d. Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė ir viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“, kuri vyko Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje ir buvo skirta Utenos regionui.

Skaityti toliau…

KVIEČIAME MOLĖTIŠKIUS Į RENGINĮ